Bodové svařování je proces, při kterém dochází za pomoci tlaku a tepla ke vzájemnému spojení svařovaných částí.
Teplo vzniká přeměnou dodávané elektrické energie (svařovací proud), která svařované dílce s vysokým elektrickým odporem natolik ohřeje, že se dotykové plochy roztaví a vytvoří čočkový svár, který po ztuhnutí vytvoří pevné spojení. Základem tohoto procesu je následující rovnice:
Q=I2*R*t
Q=množství tepla
I=svařovací proud
R=celkový odpor
t=doba svařování

Podle materiálu, tloušťky plechu a provedení povrchu svařovaných dílců je k vytvoření potřebného tepla síla proudu mezi 6000 A a 35 000 A. Přitom proudy pro materiály na bázi železa se nacházejí ve spodní části rozpětí a pro hliník a jeho slitiny v horní části rozpětí.
Pro přenos vysokých proudů a při spoučasném vyvinutí síly elektrody v rozsahu 2,5 až 5 kN je zapotřebí materiálu elektrod s vysokou elektrickou vodivostí a mechanickou odolností při okolních a vysokých teplotách.
Pro tento účel jsou vhodné materiály CuCr1Zr, CuCoNiBe a CuZr. download demonstrace svařovacího procesu